Tuesday, May 5, 2009

Mesyuarat Penggubalan Modul Islam Dinii

Pada 11.05.2009 satu mesyuarat penggubalan modul Dini akan diadakan di dewan Ibnu Khaldun di JPN. Seramai 10 orang telah dipilih untuk menhadiri mesyuarat ini. Mesyuarat ini akan bermula pada jam 9.oo pagi. Kepada ustaz dan ustazah yang telah dijemput diminta membawa laptop, kerana akan dibengkelkan terus. Terima kasih,

Monday, May 4, 2009

Dimensi of empowerment (Pengupayaan)

Bagi melaksanakan pengupayaan, Short dan Rinehart (1992) telah mengemukakan enam dimensi pengupayaan sebagai panduan iaitu membuat keputusan, perkembangan profesional, status, autonomi, efikasi diri dan impak. Dimensi ini diperjelaskan seperti berikut :

1. Dimensi membuat keputusan
Dimensi membuat keputusan merujuk kepada penglibatan guru-guru di dalam keputusan penting yang berkaitan dengan tugas mereka. Ini melibatkan pendapat di dalam membuat keputusan seperti pengurusan kewangan, perancangan kurikulum dan plan strategik, perancangan program-program panitia, keperluan dan pemilihan guru serta penyediaan jadual waktu. Dimensi ini menggalakan percambahan pemikiran melalui perbincangan, sumbangsaran dan kata sepakat dalam membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Situasi ini juga menggalakkan situasi menang-menang. Pentadbir yang mengamalkan dimensi ini lebih bersikap demokratik dan disenangi oleh guru-guru dan kaki tangan sokongan. Pastinya ia membawa kepada pengurusan yang berkesan.

2. Dimensi status
Pemberian surat lantikan kepada guru-guru terpilih oleh pihak pentadbiran merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan secara profasional kepada guru terbabit. Secara tidak langsung ia turut mendapat pengiktirafan dari rakan sejawat. Penghormatan dan pengiktirafan secara profesional ini merujuk kepada dimensi status. Mereka merasakan diri mereka dihormati manakala pengetahuan dan kepakaran mereka pula dihargai. Guru perlu untuk merasa dihormati dan dihargai oleh mereka yang berada di dalam mahu pun di luar sekolah dalam melaksanakan tugas mereka. Pengiktirafan dan penghormatan menjadi motivasi kepada diri untuk lebih komitmen di dalam tugas.

3 Dimensi perkembangan profesional
Perkembangan profesional merujuk kepada peluang untuk meningkatkan pencapaian diri, mendapatkan latihan atau peluang belajar secara berterusan, meningkatkan kepakaran, kemahiran tertentu dan pengalaman yang disediakan oleh pihak sekolah. Guru perlu terus diberi peluang untuk membina kemahiran dan belajar berkaitan profesion mereka di dalam persekitaran pengupayaan. Pentadbir yang menyokong perkembangan profesional akan meningkatkan keberkesanan sekolah kerana ia boleh memperbaiki pengajaran, meningkatkan prestasi dan komitmen guru. Ini dapat dilihat melalui kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak-pihak terbabit ataupun melalui unit perkembangan staf yang menganjurkan kursus-kursus dalaman mengikut keperluan semua guru dan staf yang ada.

4 Dimensi autonomi
Autonomi merujuk kepada pengamalan nilai-nilai kebebasan dalam budaya kerja seharian, termasuklah membuat sesuatu keputusan yang boleh mempengaruhi aspek-aspek tertentu seperti perancangan pengajaran, cara melaksanakan aktiviti pengajaran, jadual waktu dan sebagainya. Guru yang boleh mengawal kerja mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil risiko. Antara hasil yang dapat dilihat dari dimensi ini adalah penghasilan inovasi dan kreativiti yang mengkagumkan dan sesuatu idea yang baru. Pengupayaan guru menjadi lebih berkesan apabila ia bertujuan meningkatkan profesionalisme dan bukan di anggap sebagai suatu kawalan bersifat birokatik.

5 Dimensi efeksi diri
Dimensi efikasi diri merujuk kepada kemahiran dan keupayaan seseorang guru untuk membantu pembelajaran pelajar, tekal dalam membina program-program yang berkesan dan memberi manfaat terhadap kepentingan pelajar-pelajar mereka. Guru perlu berkeyakinan dalam melaksanakan tugas mereka bagi melaksanakan perubahan yang berterusan serta berkesan.. Efikasi diri membantu membina guru menjadi individu yang lebih berpengetahuan, yakin pada kebolehan diri dan berkemahiran dalam mencapai matlamat organisasi dengan berkesan.

6 Dimensi impak
Dimensi impak merujuk kesan yang positif yang mempengaruhi budaya dan corak perjalanan sesebuah sekolah. Ia berdasarkan profesional guru itu sendiri. Mereka perlu merasakan bahawa komitmen mereka dihargai manakala kompetensi mereka senantiasa meningkat. Pengiktirafan kepada semua usaha-usaha mereka perlu diberi oleh pentadbir. Ia dapat dilakukan melalui pujian, hadiah dan anugerah seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Inovasi, Guru Paling Inovatif, Guru Paling Kelakar dan sebagainya. Ini akan meningkatkan motivasi diri dan rasa dihargai oleh pentadbir. Penghargaan juga perlu diberi kepada pencapaian cemerlang seseorang pelajar. Menghargai pencapaian pelajar secara tidak langsung turut menghargai usaha guru dalam meningkatkan pencapaian mereka.
SELAMAT BERTUGAS...